©  Stichting Dorpsraad Overloon gemaakt door AWing 2012- 2019

Welkom op de internetsite van :


Volgende vergadering: Laatste nieuws:
Bedankt voor rondbrengen en ophalen formulieren.


Wij willen graag iedereen die geholpen heeft bij het rondbrengen/ophalen en / of tellen van de enquêteformulieren bedanken voor de inzet en hulp.

Zonder jullie hulp had de actie niet kunnen worden uitgevoerd en zou het gewenste resultaat niet zijn bereikt.

Dan jullie wel!


Vragenlijst overlast 14 Oktoberplein.

Beste lezer,


Mijn naam is Lynn Buurman en ik volg de politie opleiding en loop stage bij de politie te Cuijk/Boxmeer. Voor een studieopdracht ga ik een onderzoek doen naar de overlast op en rondom het 14 oktoberplein/centrum.

Hiervoor ben ik op zoek naar bewoners van Overloon, die voor mij een vragenlijst zouden willen invullen.

Bent u degene die mij hiermee kan helpen, stuur dan een email naar uw wijkagent janne.blom@politie.nl

Mocht u verder nog vragen hebben, stel die dan gerust.

Alvast bedankt voor de moeite!

U kunt bijgaande vragenlijst invullen en per mail versturen naar het daarin vermelde e mail adres. Uw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt.

Vragenlijst overlast overloon


Uitslag  enquête:  WAAR KOMT DE NIEUWE SCHOOL?

Totaal aantal bezorgde enquêtes:  1554 huishoudens van Overloon

Totaal ingeleverde enquêtes:  875

Respons graad:   56,3%

Huidige locatie / centrum:       722 stemmen = 82,5%

Bij de Raaijhal:                         86 stemmen = 9,8%

Geen mening:                          63 stemmen = 7,2%

Ongeldige stemmen:                  4 stemmen = 0,5%


Alle handtekeningen zijn 14 maart 2019 door de leden van de dorpsraad overhandigd aan wethouder Hendriks.

De ingevulde formulieren van de eigenaren van de bungalows van “De Vers” zijn niet meegenomen in bovenstaande de telling.


Interesse ? Meld je dan aan! Je kunt ook altijd een project begeleiden of aan een werkgroep deelnemen.