©  Stichting Dorpsraad Overloon gemaakt door AWing 2012- 2018

Welkom op de internetsite van :


Volgende vergadering: Laatste nieuws:


Uitkijktoren gesloten (april 2018)


De uitkijktoren langs het fietspad nabij het schaartven blijft gesloten.


Tijdens de uitvoering van herstelwerkzaamheden is meer schade ontdekt dan tot nu toe bekend was.

Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de precieze schade en welke maatregelen er genomen moeten worden om de toren weer voor publiek open te kunnen stellen. Tot duidelijk is wanneer de schade hersteld kan worden, blijft de toren gesloten voor publiek.


Werkgroep kermis Overloon (april 2018)


Er is een werkgroep kermis gevormd door een paar mensen van de dorpsraad en een paar ondernemers.

Wie van de inwoners uit Overloon wil ook graag deel uitmaken van deze werkgroep. Doel: veiligheid en nieuwe impulsen te geven aan deze dagen in Overloon zodat het voor eenieder gezellige dagen kunnen zijn.

Meld je aan via mail of telefoon bij het secretariaat van de dorpsraad.


Melding/ klachten over de openbare ruimte.

(maart 2018)


Via de website van de gemeente Boxmeer kunt u meldingen doorgeven. Het meldpunt

(tel 0485 58 59 11) is geopend tussen 08.30 en 17.00 uur voor klachten over groenvoorziening, snoeiwerkzaamheden, stoeptegel, riool, verlichting, fietspaden en wegen.

Dit nummer is ook bedoeld voor onveilige situaties.


Ledenwervingsaktie Stichting Dorpsraad Overloon (september 2017)


Tijdens de laatste dorpsraad vergadering hebben we met zijn allen moeten constateren dat de slagkracht te wensen overlaat doordat we te weinig leden hebben.

Er zal dus iets moeten gebeuren!


Dus heb je interesse, meld je dan aan! Je kunt ook altijd een project begeleiden of aan een werkgroep deelnemen.