©  Stichting Dorpsraad Overloon gemaakt door AWing 2012- 2018

Welkom op de internetsite van :


Volgende vergadering: Laatste nieuws:

Kermis 2018 (augustus 2018)

Ook dit jaar weer overleg geweest tussen gemeente, ondernemers en Dorpsraad omtrent de invulling daarvan (brief gemeente).

Het centrum van Overloon wordt, tijdens de kermisdagen vanaf zaterdag tot en met woensdag van 16.00 tot 21.00 uur afgesloten voor alle verkeer.

Wij wensen iedereen een fijne en veilige kermis toe!

Klachten/opmerkingen meld deze dan bij de gemeente.


Informatieborden (juni 2018)

In Overloon komen enkele informatieborden. Wij willen daar graag een pakkende slogan op zetten.

Wie weet er een pakkende slogan inhoudende:

Blij dat u als toerist Overloon een bezoekje brengt maar wij willen wel graag dat Overloon schoon blijft, dus neem afval mee naar huis of gooi het in afvalbakken.


Leefbaarheidsfonds 2018 (juni 2018)


De dorpsraad Overloon heeft weer een aantal initiatieven kunnen belonen, te weten:

- Een bijdrage aan de EHBO-vereniging voor de aanschaf van 2      buitenkasten voor AED apparaten die 24 uur beschikbaar zijn


- Een bijdrage aan de Stichting Recreactie en Meer voor de aanschaf   van een wipwap in de nieuwe buitenspeeltuin bij het museum

- Een bijdrage aan de Stichting Sjill voor de aanschaf van               buitenspeelspellen

- Een bijdrage aan de Stichting Gemeenschapshuis Overloon voor de   realisatie van een plateaulift naar de eerste verdieping van de Pit

- Een bijdrage om voor muziekles aan  kinderen van groep 1 en 2   van de basisschool.

Wij wensen iedereen succes met de realisatie van hun project.


Netwerk positieve gezondheid gaat workshops organiseren (mei 2018)

Het Netwerk Positieve Gezondheid in de Noordelijk Maasvallei gaat de komende jaren diverse thematische workshops organiseren in alle 7 bibliotheken in het Land van Cuijk en Noord Limburg: “Met de huisarts in gesprek over….”

Doel van de workshops is om aan de hand van het concept Positieve Gezondheid burgers concrete handvatten te bieden hoe zij hun eigen gezondheid meer ter hand kunnen nemen of anderen daarbij ondersteunen. De thema’s zijn bepaald aan de hand van gesprekken met burgers uit de regio en zijn: goed slapen, je energiek voelen, grenzen aangeven, positief denken, gezonde voeding/gezonde geest. De eerst workshops vinden in uw gemeente in juni plaats: op 19 juni en Gennep en 27 juni in Boxmeer.
Dus heb je interesse, meld je dan aan! Je kunt ook altijd een project begeleiden of aan een werkgroep deelnemen.