©  Stichting Dorpsraad Overloon gemaakt door AWing 2012- 2018

Welkom op de internetsite van :


Volgende vergadering: Laatste nieuws:

Bijeenkomst Wonen & Zorg voor senioren (oktober 2018)

Welke wensen en ideeën hebben senioren over wonen, welzijn en zorg en welke knelpunten zien zij? Als u ouder wordt wilt u dan bijvoorbeeld uw woning aanpassen of verhuist u liever naar een dorp met alle voorzieningen? Of heeft u andere ideeën?

Stichting Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer (SWOGB) en KBO Cluster Plus gemeente Boxmeer willen dit graag van senioren uit de gemeente weten. Daarvoor worden er, in samenwerking met de gemeente, zes bijeenkomsten georganiseerd; op 23 en 30 oktober en 6 november.


Alle senioren uit de gemeente wordt gevraagd om mee te denken over dit onderwerp. Om die reden krijgen alle inwoners in de gemeente van 60 jaar en ouder een uitnodiging om aanwezig te zijn bij één van de zes bijeenkomsten.

Aan het einde van elke bijeenkomst kunt u zich aanmelden  als u hieraan mee wilt werken.

Wilt u meer informatie of aanmelden voor een van de bijeenkomsten? Neem contact op met het Bedrijfsbureau Inwoners via telefoonnummer: (0485) 585 815 of e-mail: i-bi@boxmeer.nl.

Brief gemeente Boxmeer


Fiets- en wandelpaden (september 2018)

Er heeft een overleg plaatsgevonden met de gemeente Boxmeer. Daarin zijn uitgangspunten uitgangspunten geformuleerd en concreet aangegeven welk onderhoud er gaat plaatsvinden en waar paden worden afgesloten. De onbelemmerde toegang van hulpdiensten tot de bossen blijft een punt van aandacht.

Verder is het noodzakelijk om diverse parkeervoorzieningen te aan te passen/verbeteren.

Er komt een hondenlosloopgebied in de bossen; deze is gesitueerd achter de militaire begraafplaats. Ook komt er een honden aanlijngebod voor de overige natuurterreinen.


Verbetering zebra paden 14 Oktober plein(september 2018)

Na overleg met de gemeente Boxmeer blijkt dat er een beperkt budget voor dat doel beschikbaar is en tot op heden zijn er geen ongevallen bekend. De herkenbaarheid/ opvallendheid kunnen beter; het plan is dan ook om de huidige stenen te vervangen voor reflecterende stenen. Voor bakkerij Degen komt een nieuw zebrapad; het zebra pad verderop Engelseweg zal, op termijn, verdwijnen.


Interesse ? Meld je dan aan! Je kunt ook altijd een project begeleiden of aan een werkgroep deelnemen.