©  Stichting Dorpsraad Overloon gemaakt door AWing 2012- 2019

Welkom op de internetsite van :


Volgende vergadering: Laatste nieuws:

In Memoriam


6 december bereikte ons het droeve bericht dat Henk Henckens is overleden.

Henk is vele jaren lid geweest van het dagelijks bestuur van de dorpsraad.

Tot afgelopen zomer was hij nog steeds lid van de dorpsraad.

Maar zijn krachten namen af en noodgedwongen hebben we voor de zomervakantie afscheid genomen van Henk als actief lid.


Henk was een fijne, warme, bescheiden man en in ieder van ons oprecht geïnteresseerd.

Als je zat te tobben over een stuk tekst, dan kon je altijd een beroep op hem doen.

Hij wist er altijd weer iets moois van te maken. Hij goochelde met woorden en zinnen en smeedde het tot een fraai geheel. Zo zullen we hem blijven herinneren.

Wij wensen Lidwien, Renée, Eline, Karlijn, schoonzonen en kleinkinderen heel veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies. Wij hopen dat ze elkaar tot steun kunnen zijn hierin.


Geef je mening:

Op welke locatie in Overloon zie jij de Josefschool het liefst voor de komende 30/40 jaar staan?


Er komen op 3 plaatsen in Overloon: Restaria Overloon, slagerij Centen en de Plus, emmers te staan waar u het briefje in kunt deponeren. Ook kun je een berichtje met je mening sturen naar dit adres:

brievenbus@dorpsraadoverloon.nl. Sluiting 1 januari 2019.


Dorpsraad Overloon wenst alle inwoners van ons mooie “Loën” fijne, gezellige feestdagen en voor iedereen een goed 2019. Komend jaar zal voor Overloon weer een bijzonder jaar worden waarin we stil zullen staan bij 75 jaar leven in vrijheid. Voor de meesten onder ons inmiddels iets vanzelfsprekends maar kijk om je heen, kijk de wereld rond, vrijheid is een groot goed. Laten we dit komende herfst met ons hele dorp gezamenlijk vieren.


PRIJSVRAAG


De dorpsraad roept bij deze eenieder uit ons dorp op hun creativiteit los te laten op een nieuw, modern, hip logo voor de dorpsraad.


Tot 1 februari 2019 kunnen ontwerpen worden ingediend bij de dorpsraad per mail of bij het secretariaat.


Laat je fantasie erop los.


De winnaar wordt beloond met een cadeaubon.

 


Wij willen dit met een groots feest vieren in ons dorp.

De burgemeester heeft via Stichting Bing opdracht gegeven in elk dorp een eigen feest te organiseren. Stichting Bing helpt en we kunnen daar aankloppen voor subsidie. Het organiseren moeten we zelf oppakken.

Wie in Overloon willen deze handschoen oppakken en hiermee aan de slag gaan?

We willen een werkgroep vormen om samen een feest te organiseren met voor elk wat wils.


Meld je voor 1 januari 2019 aan bij het secretariaat van de dorpsraad.


Interesse ? Meld je dan aan! Je kunt ook altijd een project begeleiden of aan een werkgroep deelnemen.