©  Stichting Dorpsraad Overloon gemaakt door AWing 2012- 2017

Welkom op de internetsite van :


Volgende vergadering: Laatste nieuws:

Volgende vergadering tevens bezoek Burgemeester en Wethouders op

19 juni 2017 (mei 2017)


Tijdens de volgende dorpsraad vergadering zullen Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxmeer aanwezig zijn.

Er staan dan een aantal onderwerpen op de agenda zoals:

Beleid ten aanzien van speeltuinen,

Verkeersveiligheid;

Toeristisch Overloon;

Openheid communicatie en

Duurzaam Overloon.

Ook deze vergadering is openbaar!


CPO2 Overloon (mei 2017)


Bouwen in Eigen beheer in Overloon! De tweede groep mensen gaat, onder de naam CPO2, in eigen beheer ten tegen gunstige voorwaarden een nieuw huis bouwen op het bouwterrein bij de Zoo parc.

Heb je interesse meld je dan aan stuur een mailtje naar cpo2overloon@outlook.com.


Leefbaarheidsfonds 2017 (mei 2017)


Tijdens de dorpsraad vergadering van april is vastgesteld welke organisaties een bijdrage ontvangen vanuit het leefbaarheidsfonds. Omdat in 2016 geen uitkering heeft plaatsgevonden waren meer middelen te verdelen en hebben we alle aanvragen met een bedrag blij kunnen maken. Deze zijn alle op de hoogte gebracht.


De volgende organisaties zijn gehonoreerd:

Ons Eigen Erf (aanschaf software),

De fanfare (project jeugd betrekken bij muziek),

Stichting Vliegtuigcrashes WW2 (publicatieborden),

De Zonnegroet (voorzieningen voor duofiets),

De lonse Bieb (aanschaf draagtasjes) en

De Pit (akoestische voorzieningen foyer).