©  Stichting Dorpsraad Overloon gemaakt door AWing 2012.

Welkom op de internetsite van :


Volgende vergadering: Laatste nieuws:

Sociale kaart Overloon (oktober 2016)


Heb jij behoefte aan hulp/ ondersteuning op het gebied van zorg, inkomen, werk of jeugd dan kun je een beroep doen op een van de professionals vermeld op de sociale kaart.  

    

Voetpad Theobaldusweg (november 2016)


De gemeente Boxmeer heeft de dorpsraad advies gevraagd aangaande het voetpad langs de Theobaldusweg (doodlopend deel) ter hoogte van huisnummers 11, 13, 15 en 17.

Vanwege wortelopdruk is het er slecht aan toe. Om het probleem op te lossen wil de gemeente het voetpad en de bomen verwijderen. Er worden nieuwe bomen aan het einde van het veldje geplant.


Nieuwe coördinator wijk en dorpsraden gemeente Boxmeer (november 2016)


De huidige coördinator Willem vd Rijdt, neemt afscheid; hij gaat van zijn pensioen genieten. De nieuwe coördinator,  Han Luijters, heeft zich bij de dorpsraad, tijdens de laatste vergadering, aan iedereen, voorgesteld.


Wij danken Willem voor zijn inzet en wensen Han veel succes toe.


Speelveld Mersloseweg (november 2016)


De gemeente Boxmeer   heeft aangegeven in te stemmen met het verplaatsen van het speelveld aan de Merseloseweg. Die zou bij voorkeur ergens op de ringoven moeten komen, zodat kinderen de Merseloseweg niet meer over hoeven te steken.